Πέρα από τα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα που διεκδίκησαν επιτυχώς τα μέλη ΔΕΠ του ΕΠΕΧΗΔΙ και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Κρήτης:

  • Ο σταθμός στο Φινοκαλιά δε θα υπήρχε αν δεν είχε τη υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής και κυρίως της οικογένειας Μιχαήλ Λαμπράκη που φιλοξενεί το σταθμό από το 1993.
  • Η πρώτη εγκατάσταση στο σταθμό - ο γνωστός 'Πύργος' δημιουργήθηκε το 1993 με την στήριξη του τότε Περιφερειάρχη του αείμνηστου Κ. Σενετάκη.
  • Η πρόσβαση στο σταθμό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη αν ο δήμος Νεαπόλεως το 1999 και ο δήμος Αγ. Νικολάου και η Περιφέρεια Κρήτης στις μέρες μας δεν φρόντιζαν να περιλάβουν στο οδικό δίκτυο και το δρόμο για το σταθμό στο Φινοκαλιά.
  • Η αναβάθμιση του σταθμού που επιτελείται το φθινόπωρο του 2016 δε θα ήταν δυνατή χωρίς τα υποστηρικτικά έργα που γίνονται από το Δήμο Αγ. Νικολάου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  τους ευχαριστούμε !  
     
     
 

Site created by Giorgos Kouvarakis. © 2016 Environmental Chemical Processes Laboratory - ECPL